Bài đăng

về hưu với lương 100 triệu đồng trên tháng

Hình ảnh
 

Cổ Tức Tiêu Chí Lựa Chọn Cổ Phiếu Đầu Tư Dài Hạn

Hình ảnh
Cổ tức chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư theo trường phái đà tăng trường lựa chọn Hãy cùng nhau xem xét mức chi trã cổ tức của 4 DN tại thời điểm tôi viết bài này   15-03-2022. Để   có cái nhìn tổng quan về tiêu chí cổ tức trong lựa chọn cổ phiêu đầu tư. 1: Mã YEG không trã cho cổ đông bất kỳ đồng nào từ năm 06/2018 tới năm 15/03/2021 và giá giao dịch của năm 2018 là 320.000 giá hiện tại là 27.000. “Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) có tiền thân là trang thông tin điện tử www.yeah1.com được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền hình, dịch vụ quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số, đại lý mua bán quảng cáo và bản quyền phim truyền hình, đầu tư, sản xuất hoặc marketing cho các bộ phim chiếu rạp. YEG hiện sở hữu và vận hành 4 kênh truyền hình trả tiền phủ sóng cả nước là Yeah1 TV, Yeah1 Family, iMovie TV và UNI Channel. Bên cạnh đó, Công ty còn đóng vai trò là đại lý mua bán các quảng cáo và bản quyền phim cho 16 đài tru

Các chỉ số quan trọng trong quyết định lựa chọn cổ phiếu

Hình ảnh
  ROE   đơn vị tính % : ROE   = Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất, chia cho Vốn chủ sở hữu hiện tại, nhân với 100 Vidu:   LNST 4 quý =200.000.000,   VCSH   = 1.000.000.000 ROE=(200.000.000/1.000.000.000)*100=20% . Kết luận : ROE cho biết khản năng sinh lời theo tỷ lệ % của vốn chủ bỏ ra trong thời gian 4 quý. ROE là chỉ số cho biết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp   sau khi trừ tất cả các chi phí hoạt động của DN. Khi so sánh chỉ số ROE giữa các DN, sẻ cho biết DN nào đáng để bạn đầu tư nhất. ROE càng cao thì hiệu quả càng cao.   P/E   đơn vị tính lần : P/E = Giá hiện tại chia cho lợi nhuận của 1 cổ phiếu trong 1 năm. Vidu:   Giá hiện tại của cổ phiếu XYX =10.000, Lợi nhuận của 1 cổ phiếu XYZ trong năm qua là 1000. P/E =10.000 / 1000 =10 (lần) Kết luận: P/E có ý nghĩa trong việc lựa chọn của chiến lược đầu tư, giả sử mua cổ phiếu XYZ với giá hiện tại 10.000 /cổ phiếu và lợi nhuận mang lại của cổ phiếu là không thay đổi trong thời gian nắm giử là 1000, thì   P/E cho